Wytyczne istotne dla Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020r.


 

Wytyczne znajdziecie również w dokumentach...