PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W rok szkolnym 2019/2020 49 uczniów (w ubr. 35, poprzednich 23 i 15) osiągnęło średnią ocen powyżej 4,75 – a więc otrzymują oni świadectwa z białoczerwonym paskiem

 

 

 1. DAMIAN SABAK z klasy drugiej technik informatyk 5,76
 2. BARTŁOMIEJ KONOPACKI z klasy czwartej technik informatyk 5,75
 3. PIOTR ZALEWSKI z klasy pierwszej technik informatyk po gimnazjum 5,62
 4. KAMIL MIKULSKI  z klasy czwartej technik elektryk 5,36
 5. KAMIL CHMIELAK z klasy trzeciej technik informatyk 5,35
 6. BARTOSZ PIŁKA z klasy drugiej technik informatyk 5,35
 7. SZYMON DADAS z klasy drugiej technik elektryk 5,20
 8.  PIOTR PYZERSKI z klasy czwartej technik elektryk  5,18
 9. AURELIA GAJOS z klasy drugiej kucharz 5,18
 10. EWA GŁĄBICKA z klasy czwartej technik budownictwa  5,17
 11. MARIA KALINOWSKA z klasy czwartej technik budownictwa  5,17
 12.  PIOTR KORYŚ z klasy czwartej technik informatyk  5,17
 13. PATRYK RĘKAWEK z klasy drugiej technik informatyk 5,12
 14. MARCIN ZAJĄC z klasy drugiej technik informatyk 5,12
 15. JULIA DOMAŃSKA z klasy trzeciej technik żywienia i usług gastronomicznych 5,11
 16. NATALIA PARYSEK z klasy trzeciej technik żywienia i usług gastronomicznych  5,11
 17. WERONIKA BORATYŃSKA z klasy czwartej technik żywienia i usług gastronomicznych  5,08
 18. MATEUSZ STANIAK z klasy trzeciej technik pojazdów samochodowych 5,08
 19. MATEUSZ ŚLIWECKI z klasy czwartej technik informatyk 5,08
 20. ANNA KARPISZ z klasy drugiej  technik żywienia i usług gastronomicznych 5,07
 21. ALBERT ŚLIWIŃSKI z klasy drugiej technik informatyk 5,06
 22. KAROL TRZPIL z klasy drugiej technik informatyk 5,06
 23. PRZEMYSŁAW POLEJ z klasy trzeciej technik informatyk 5,05
 24. DAWID FRĄC z klasy pierwszej technik pojazdów samochodowych po gimnazjum 5,05
 25. SZYMON FRELIK z klasy pierwszej technik informatyk po szkole podstawowej 5,05
 26. MARCIN CZARNECKI z klasy czwartej  technik budownictwa 5,00
 27. SZYMON MUCHA z klasy drugiej technik informatyk 5,00
 28. ALBERT ŚWIWIŃSKI z klasy drugiej technik informatyk 5,00
 29. KAMIL KANIA z klasy trzeciej technik informatyk – 5,00
 30. PIOTR BARBARCZYK z klasy drugiej technik żywienia i usług gastronomicznych 5,00
 31. MICHAŁ POŁOSAK z klasy drugiej technik informatyk  4,94
 32. KAROLINA GAJEK z klasy trzeciej technik usług fryzjerskich  4,93
 33. JAKUB WOŹNIAK z klasy drugiej kucharz 4,92
 34. IZABELA KORGOL z klasy czwartej technik żywienia i usług gastronomicznych  4,92
 35. TOMASZ JANISIEWICZ z klasy czwartej technik informatyk 4,92
 36. JULIA SŁOWIŃSKA z klasy czwartej technik żywienia i usług gastronomicznych  4,89
 37. DAMIAN POŚWIATA z klasy drugiej technik budownictwa  4,88
 38. PATRYCJA TALAREK z klasy drugiej technik budownictwa  4,88
 39. SZYMON ZAJĄC z klasy trzeciej technik informatyk 4,85
 40. PAWEŁ KAMIŃSKI  z klasy pierwszej technik pojazdów samochodowych po szkole podstawowej 4,83
 41. MARTYNA PTASIŃSKA z klasy trzeciej kucharz 4,82
 42. SZYMON KOZICKI z klasy czwartej technik elektryk 4,82
 43. PIOTR JĘDRZEJEWSKI z klasy drugiej technik informatyk 4,82
 44. KAMILA DZADZ z klasy trzeciej technik żywienia i usług gastronomicznych 4,78
 45. KLAUDIA WITAK z klasy czwartej technik żywienia i usług gastronomicznych  4,77
 46. KRZYSZTF ŻOŁĄDEK z klasy drugiej technik informatyk 4,76
 47. OSKAR PŁOSKONKA z klasy drugiej technik informatyk 4,76
 48. GRZEGORZ CYBULSKI z klasy czwartej technik informatyk 4,75
 49. KINGA SZWED z klasy czwartej technik budownictwa  4,75

 

Uczniowie, którzy ze wszystkich przedmiotów z czterech lat nauki uzyskali średnie ocen pozwalające im na otrzymanie świadectw ukończenia szkoły z biało-czerwonym paskiem:

 1. Bartłomiej Konopacki –technik informatyk (5,32),
  Kamil Mikulski -  technik elektryk (5,32),
 2. Ewa Głąbicka – technik budownictwa (5,16),
 3. Maria Kalinowska – technik budownictwa (5,00),
 4. Piotr Pyzerski – technik elektryk (4,96),
 5. Piotr Koryś – technik informatyk (4,84),
 6. Karolina Kowalczyk – technik żywienia i usług gastronomicznych (4,79),
 7. Kinga Szwed – technik budownictwa (4,77),
  Marcin Czarnecki – technik budownictwa (4,77),
  Mateusz Śliwecki – technik informatyk (4,77),
 8. Weronika Boratyńska – technikum żywienia i usług gastronomicznych (4,76)

(w ubr. było 3 uczniów)

 

Najlepszy uczeń klasyfikacji końcowej:

 • Bartłomiej Konopacki – zawód: technik informatyk, średnia ocen - 5,32
  Kamil Mikulski – zawód: technik elektryk, średnia ocen – 5,32

 

Najlepsze klasy w całym toku nauki

 1. technik usług fryzjerskich – średnia: 3,75
 2. technik żywienia i usług gastronomicznych – średnia: 3,70
 3. technik informatyk – średnia: 3,69

 

Serdecznie gratulujemy wyników, jesteśmy z Was bardzo dumni!

 

Najlepsze klasy : Technikum

 1. II technik informatyk , średnia ocen – 4,24
 2. III technik informatyk , średnia ocen – 4,11
 3. III technik żywienia i usług gastronomicznych, średnia ocen – 3,94

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 1. II kucharz, średnia ocen – 3,53
 2. III kucharz, średnia ocen – 3,45
 3. I kucharz po szkole podstawowej, średnia ocen – 3,19

Najlepsza klasa pierwsza technikum - technik informatyk po szkole podstawowej, średnia ocen – 3,85

Najlepsza klasa druga technikum  - technik informatyk, średnia ocen – 4,24

Najlepsza klasa trzecia technikum – technik informatyk, średnia ocen – 4,11

Najlepsza klasa czwarta technikum – technik usług fryzjerskich, średnia ocen  - 3,76

 

Najlepsze klasy w zawodach:

 • technik budownictwa – klasa IV (3,33)
 • technik elektryk – klasa IV (3,54)
 • technik informatyk – klasa II (4,24)
 • technik pojazdów samochodowych – klasa II (3,35)
 • technik usług fryzjerskich – klasa IV (3,76)
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – klasa III (3,94)

 

Najlepsi uczniowie w technikum (pierwsze dziesiątki):

Klasy pierwsze:

 1. Piotr Zalewski TI po gimnazjum – 5,62
 2. Szymon Frelik TI po szkole podstawowej – 5,05
  Dawid Frąc TPS po gimnazjum – 5,05
 3. Paweł Kamiński TPS po szkole podstawowej – 4,83
 4. Paulina Walenda TB po gimnazjum – 4,68
 5. Patryk Przybysz TI po szkole podstawowej – 4,60
 6. Michał Kalinowski TE po gimnazjum – 4,55
  Konrad Kowalski TI po szkole podstawowej – 4,55
 7. Jakub Kęsik TI po gimnazjum – 4,52
 8. Jakub Mucha TI po szkole podstawowej – 4,50
  Zofia Możdżonek TUF po szkole podstawowej – 4,50
  Patrycja Sicińska TUF po szkole podstawowej – 4,50
 9. Stanisław Majsterek TE po szkole podstawowej – 4,47
 10. Wiktoria Gniadek TUF po gimnazjum – 4,45
  Paweł Ragus TI po szkole podstawowej – 4,45

(61 uczniów ze średnią 4 i więcej – w tym 24 z TI)

Klasy drugie

 1. Damian Sabak TI – 5,76
 2. Bartosz Piłka TI – 5,35
 3. Szymon Dadas TE – 5,20
 4. Patryk Rękawek TI – 5,12
  Marcin Zając TI – 5,12
 5. Anna Karpisz TŻ i UG – 5,07
 6. Szymon Talarek TI – 5,06
  Karol Trzpil TI – 5,06
 7. Piotr Barbarczyk TŻi UG – 5,00
  Szymon Mucha TI – 5,00
  Albert Śliwiński TI – 5,00
 8. Michał Połosak TI – 4,94
 9. Damian Poświata TB – 4,88
  Patrycja Talarek TB – 4,88
 10. Piotr Jędrzejewski TI – 4,82

(43 uczniów ze średnią 4 i więcej – w tym 18 z TI)

Klasy trzecie

 1. Kamil Chmielak TI – 5,35
 2. Julia Domańska TŻiUG – 5,11
  Natalia Parysek TŻiUG – 5,11
 3. Mateusz Staniak TPS – 5,08
 4. Przemysław Polej TI – 5,05
 5. Kamil Kania TI – 5,00
 6. Karolina Gajek TUF – 4,93
 7. Julia Słowińska TŻi UG – 4,89
 8. Szymon Zając TI – 4,85
 9. Kamila Dzadz TŻ i UG – 4,78
 10. Krzysztof Wawer TE – 4,67

(43 uczniów ze średnią ocen 4 i więcej – w tym 20 z TI)

Klasy czwarte

 1. Bartłomiej Konopacki TI – 5,75
 2. Kamil Mikulski TE – 5,36
 3. Piotr Pyzerski TE – 5,18
 4. Ewa Głąbicka TB - 5,17
  Maria Kalinowska TB – 5,17
  Piotr Koryś TI – 5,17
 5. Weronika Boratyńska TŻ i UG – 5,08
  Mateusz Śliwecki TI – 5,08
 6. Marcin Czarnecki TB – 5,00
 7. Izabela Korgol TŻ i UG – 4,92
  Tomasz Janisiewicz TI – 4,92
 8. Szymon Kozicki TE – 4,82
 9. Klaudia Witak TŻ i UG – 4,77
 10. Kinga Szwed TB – 4,75
  Grzegorz Cybulski TI – 4,75

 (41 uczniów ze średnią ocen 4 i więcej)

 

 Najlepsi uczniowie w Branżowej Szkole I stopnia (pierwsza dziesiątka):

 1. Aurelia Gajos II k – 5,18
 2. Jakub Wożniak II k – 4,92
 3. Martyna Ptasińska III k – 4,82
 4. Monika Domaszczyńska III k – 4,64
 5. Wiktoria Majsterek III k – 4,55
 6. Marta Kisiel II k – 4,54
 7. Aneta Baran I k po szkole podstawowej – 4,41
 8. Zuzanna Osiak II k – 4,38
 9. Kamil Witczak III mps – 4,36
 10. Konrad Pasik III mps – 4,27
  Paulina Frelek III k – 4,27

(24 uczniów ze średnią ocen 4 i więcej)

Najlepsi uczniowie w zawodach:

Kucharz

 1. Aurelia Gajos II k – 5,18
 2. Jakub Wożniak II k – 4,92
 3. Martyna Ptasińska III k – 4,82

Mechanik pojazdów samochodowych

 1. Kamil Witczak III mps – 4,36
 2. Konrad Pasik III mps – 4,27
 3. Adam Wiśniewski II mps – 4,20

Najlepsze klasy w BS I stopnia

 1. II kucharz – 3,53
 2. III kucharz – 3,45
 3. I kucharz po szkole podstawowej – 3,19

 

 

G R A T U L U J E M Y !!!!!!!!