Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie

 


ZARZĄDZENIE NR  12/2019/2020
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 im. Tadeusza Kosciuszki w Garwolinie

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od nauki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego harmonogramu egzaminów
z dnia 24 kwietnia 2020 r. :

  • § 1. Odwołuję dni wolne od zajęć lekscyjnych w dniach 4 i 5 maja 2020r.
  • § 2. Zarządzam dni wolne od zajęć lekcyjnych w dniach 8 i 9 czerwca 2020r.
  • § 3. Zarządzenie wchodzi w życie 27 kwietnia 2020r.

 

LP

TERMIN

OPIS

1.

02.09.2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2.

15.12.2019 r.

Zakończenie I semestru klas maturalnych

3.

23.12.2019 – 31.12.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

4.

24.01.2020 r.

Zakończenie I semestru klas I, II i III technikum i Branżowej szkoły I stopnia

5.

10.02 – 21.02.2020 r.

Ferie zimowe

6.

09.04 – 14.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

7.

24.04.2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – technikum 

8.

26.06.2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w Branżowej szkole I stopnia

9.

26.06.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

DNI DODATKOWO WOLNE

 1.    

10.01.2020 (piątek)

 2.    

04.05.2020 (poniedziałek)

 3.    

05.05.2020 (wtorek)

 4.    

12.06.2020 (piątek)

 5.     22.06.2020 (poniedziałek)
 6.     23.06.2020 (wtorek)