1. Systemy liczbowe, link zewnętrzny: http://eduinf.waw.pl/inf/alg/006_bin/index.php
 2. TESTY EGZAMINACYJNE
  1. Testy CKE część teoretyczna, lata 2013-2015
  2. Testy CKE część praktyczna, lata 2013-2015
  3. Testy losowe teoretyczne, lata 2014-2015 - obecnie niedostępne
 3. Przykładowy program "monitor sieci": Wireshark+dokumentacja
 4. Zarabianie skrętki - standard T568A i T568B
 5. SERWER 2008/2012
  1. Wymagania i instalacja
  2. Konfiguracja poinstalacyjna
  3. Instalacja kontrolera domeny 
   1. w Windows Server 2008
   2. w Windows Server 2012
  4. Zarządzanie kontami komputerów, dodawanie do domeny
  5. Uprawnienia w Windows
  6. Zarządzanie kontami użtykowników
  7. Udostępnianie zasobów
  8. Foldery macierzyste
  9. Zabezpieczenia dostepu do folderów macierzystych i udostępnianych oraz przydziały dyskowe
  10. PRZYKŁAD mapowania różnych zasobów na serwerze z zabezpieczeniami poprzez skrypt w zasadach grupy
  11. Instalacja oprogramowania (Zarządzanie Zasadami Grupy)
   1. Pobierz paczkę MSI z programem Notepad++
   2. Podłącz instalację oprgoramowania podczas logowania sie użtykownika
  12. Instalacja i zarządzanie serwerem DHCP
  13. Konfigurowanie serwera DNS
  14. Instalacja i konfigurowanie serwa FTP
   1. w Windows Serwer 2008
   2. w Windows Serwer 2012
   3. Zadanie podsumowujące całość FTP
  15. Instalacja i konfigurowanie serwera WWW
   1. w Windows Serwer 2008
   2. w Windows Serwer 2012
  16. Ruting i dostęp zdalny na serwerze 2012
   1. Instalacja (youtube):
    Dodajesz rolę Dostęp zdalny i wybierasz dodatkowo usługę ruting
   2. Konfiguracja:
    • Uruchom zainstalowaną przystawkę Ruting i dostęp zdalny. Następnie w gałęzi z nazwą serwera klikając prawym klawiszem myszy wybierz Konfiguruj i włącz dostęp i ruting zdalny. Przeklikujesz ustawienia, jedynie w oknie wyboru karty sieciowej preferowanej do dostępu do internetu zaznaczasz ją.
 6. Tworzenie bootowalnego pendrive z poziomu diskpart
 7. Powtórzenie wiadomości dotyczące różnych metod tworzenia kont użytkowników i zabezpieczeń lokalnych
 8. Ćwicznie: tworzenie grup, przypisywanie użytkowników do grup, zabezpieczenia folderów
 9. Ćwiczenie powtórzeniowe:
  Całość od kontrolera domeny do IIS łacznie VLAN i WiFi
 10. Adresownie: 
 11. Sprawdzian 1 - podstawowe pojęcia, klasa II TI, zakres materiału:
  Urządzenia sieciowe: wzmacniak, koncentrator, most, switch, router, modem, access point
  Topologie sieciowe: topologie fizyczne, topologie logiczne
  Architektura: klient-serwer, P2P (peer to peer)
  żródła: podręcznik i kurs CISCO ITE 5.0 rozdział dotyczący sieci
 12. Media transmisyjne
 13. Algorytm dostępu na zasadzie rywalizacji CSMA/CD
 14. Model OSI materiał 1 
 15. Model OSI, TCP/IP, Protokoły - podręcznik stara podstawa programowa 
 16. Zadanie 1 - podział sieci na równe podsieci:
  • Masz daną sieć o adresie 196.166.12.0 /24
   Dokonaj jej podziału na 10 równych podsieci i dla dwóch pierwszych i dwóch ostatnich podaj:
   A. Adres podsieci i maskę w notacji dziesiętnej i przedrostkowej
   B. Adres broadcastowy podsieci
   C. Zakres dostepnych adresów hostów
   D. Ilość dostępnych efektywnych hostów w podsieci
   Sprawdzić możesz na stronie http://vlsm-calc.net 
 17. Zadanie 2 - podział sieci na podsieci:
  1. Masz daną sieć o adresie 172.18.0.0 /16
   Dokonaj jej podziału na 33 równe podsieci i dla dwóch pierwszych i dwóch ostatnich podaj:
   A. Adres podsieci i maskę w notacji dziesiętnej i przedrostkowej
   B. Adres broadcastowy podsieci
   C. Zakres dostepnych adresów hostów
   D. Ilość dostępnych efektywnych hostów w podsieci
   Sprawdzić możesz na stronie http://vlsm-calc.net 
 18. Konkurs CISCO NetRiders ITE 2015, runda 2 międzynarodowa - zadanie Pactet Tracer
 19. Polecenie NSLOOKUP - opis
 20. Opis procedury postępowania w przypadku techniki VLSM
 21. Zadanie 3 - podział sieci na podsieci techniką VLSM
  • Dokonaj podziału sieci o adresie 10.0.0.0 /8 na następujące podsieci, o podanej ilości hostów:
   A. Radom 72 hosty
   B. Warszawa 720 hostów
   C. Garwolin 18 hostów
   D. Przypominam, że wszystkie rutery należy połączyć ze sobą również odpowiednimi podsieciami zapewniającymi właściwą i minimalną ilość hostów.
   !!! Wynik sprawdzić możesz na stronie vlsm-calc.net
  • PO WYKONANIU OBLICZEŃ WYKONAJ MODEL SIECI W PROGRAMIE PACKET TRACER
   TOPOLOGIA SIECI JAK NA SCREENIE 
 22. PT Sieć Lan/WAN/Ruter podstawowe ćwiczenie01
 23. Port mirroring na switchu:
  Funkcja - określana jako "port mirroring" lub SPAN - pozwala na kopiowanie ruchu z jednego lub więcej portów, a następnie przekazywanie go na pojedynczy port analizujący. Jednym z problemów związanych z nią jest opcja nadsubskrypcji - jeżeli na port analizujący prześlemy więcej ruchu niż jest w stanie przetworzyć, ramki wtedy będą odrzucane.

Podstawy systemu Linux

 1. Polecenia:
  1. dotyczące plików (pdf, opr. Arkadiusz Curulak, WSIiE TWP Olsztyn)
 2. Polecenia systemu linux (html)