1. Podstawy JS:
  1. Napisz skrypt i podepnij go pod strone html, który za pomocą instrukcji prompt zapyta użytkownika o jego imię, nazwisko, wiek, klasę a następnie wyświetli te informacje tak jak na załaczonym screenie.
 1. Poniżej znajdują się pliki z zadaniami obsługi formularzy w Java Script:
  1. Zadanie wyświetlanie obwodu prostokąta i kwadratu:
   Wykonaj skrypt w JS, który wczytuje dwa pola będące dłogościami boków pewnego czworokąta, następnie w oknieSELECT prosi o wybór czy figura jest prostokątem czy kwadratem?
   Po dokonaniu wyboru pod polami INPUT wyświetla następującąinformację zależnie od wyboru:
   Wybrałeś kwadrat, jego obwód wynosi .... (tu podaje wynik)
   lub
   Wybrałeś prostokąt, jego obwód wynosi .... (tu podaje wynik).
   Skrypt ma reagować na błedne podanie lub brak jednej zdługości boków i brak wyboru figury.
   ***Spróbuj również pod obliczonymi wartościami wyświetlić 
  2. odpowiednio figurę prostokąta lub kwadratu.
  3. Ankieta1.zip - prosta obsługa ankiety
  4. obsluga_formularzyID.zip - obsługa wszystkich pól formularza
   Twoim zadaniem jest oprogramowanie działania formularza w JS 
  5. Zadanie DEKLARACJA MATURALNA - POBIERZ
  6. Kalkulatodiv.zip - prosty kalkulator z obsługą poprzez DIV
  7. Na podstawie skryptu w pliku Ankieta1.zip i Kalkulatordiv.zip zmodyfikuj ankietę tak aby Wyświetlane informacje pojawiały nie w oknie ALERT, ale pod formularzem
  8. To samo wykonaj następnie modyfikując zadanie ankieta2.zip tak aby srawdzenie wartości formularza wyświetlane było pod formularzem.
  9. Przypominam o zadaniu z tabliczką mnożenia (Zajęcia z dnia 17.12.2015) - tabliczkę mnożenia taką jak w podanym ćwiczeniu wykonaj w Java Script 
 1. Zadania praktyczne do popbrania
 1. Inne linki do stron z zadaniami E14
 1. Klasa 2TI - html

ZADANIE Z DNIA 20.05.2016 - 2TI grupa 2