• Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość zdobycia nowych kwalifikacji niezależnie od posiadanego wykształcenia.
 • W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie ; jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia.
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie.
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej lub stacjonarnej w systemie wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników.
 • Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach i semestrach.

Dokumenty

Warunkiem przyjęcia na KKZ jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:

 • Wypełniony kwestionariusz
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie ,
 • Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły,
 • Ksero dowodu osobistego,
 • 2 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • Komplet dokumentów należy dostarczyć w koszulce.

Nauka na kursie (dawne technikum dla dorosłych) jest bezpłatna. Jedyne koszty, to 70 zł wpisowego (po uruchomieniu kursu) i opłata na Radę Rodziców (50 zł/na semestr).

O przyjęciu do szkoły decyduje pełen komplet dokumentów oraz kolejność zgłoszenia

Absolwenci uzyskują:

 • Zaswiadczenie ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji
 • Dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia

Wszystkie nasze KKZ są BEZPŁATNE!!!, wydajemy również bezpłatnie zaświadczenie do różnych instytucji takich jak: ZUS, KRUS, MOPS, MOPR itp.

 

 Przyjdź do nas i podejmij naukę - na pewno będziesz zadowolony
a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystasz w praktyce

Załączniki:
Pobierz plik (KKZ2018-19.pdf)Pełna oferta KKZ [ ][0]111 kB2020-03-05 13:21
Pobierz plik (kwestionariusz_kkz_pelna_oferta_2018-2019.doc)Kwestionariusz KKZ (docx)[ ][0]610 kB2020-03-05 13:22
Pobierz plik (kwestionariusz_kkz_pelna_oferta_2018-2019.pdf)Kwestionariusz KKZ[ ][0]574 kB2020-03-05 13:23
Pobierz plik (01Analiza_kkz_2019_wrzesien.pdf)Sesja lato 2019[Analiza wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie][1]454 kB2020-03-05 13:20
Pobierz plik (02Analiza_kkz_2019_01-02.pdf)Sesja styczeń-luty 2019 [Analiza wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie][2]514 kB2020-03-05 13:19
Pobierz plik (03Analiza_kkz_2018_czerwiec.pdf)Sesja czerwiec-lipiec 2018 [Analiza wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie][3]584 kB2020-03-05 13:19
Pobierz plik (04Analiza_kkz_2018_styczen.pdf)Sesja styczeń-luty 2018[Analiza wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie][4]520 kB2020-03-05 13:19
Pobierz plik (05analiza_kkz_06_2017.pdf)Sesja czerwiec-lipiec 2017[Analiza wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie][5]1342 kB2020-03-05 13:19
Pobierz plik (06analiza_kkz_2017_01_02.pdf)Sesja styczeń-luty 2017[Analiza wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie][6]266 kB2020-03-05 13:18
Pobierz plik (07analiza_kkz_01_02_2016.pdf)Sesja styczeń-luty 2016[Analiza wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie][7]85 kB2020-03-05 13:18
Pobierz plik (08analiza_kkz_01_02_2015.pdf)Sesja styczeń-luty 2015 oraz maj-czerwiec 2015[Analiza wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie][8]293 kB2020-03-05 13:18