O Szkole
Wydarzenia i Informacje
Bez kuchni ani rusz
Fryzjerstwo - Szkolenia
Fryzjerstwo na wesoło
Informacje o Przetargach
Koło krwiodawstwa
Praktyki zagraniczne
Świat Sportu
Szkolne Koło CARITAS
Szkolne koło PTTK
Technik Informatyk
Wiadomości z biblioteki
Z życia szkoły
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Konkurs frekwencyjny


Podsumowania konkursu w poszczególnych semestrach:

 1. Rok szkolny 2018/2019
 2. Rok szkolny 2017/2018
 3. Rok szkolny 2016/2017
 4. Rok szkolny 2015/2016
 5. Rok szkolny 2014/2015
 6. Rok szkolny 2013/2014: 

 


Regulamin konkursu...
Wersja regulaminu do druku: pobierz

 

 

Regulamin konkursu na najlepszą frekwencję
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP
im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie
rok szkolny 2015/2016

 

Zasady przeprowadzania konkursu:

1. Celem konkursu jest mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania do szkoły oraz poprawa frekwencji w szkole.

2. W konkursie uczestniczą wszystkie klasy wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP im. T. Kościuszki w Garwolinie.

3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja w składzie:

 • wicedyrektor
 • wychowawcy klas
 • opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • pedagodzy
 • nauczyciel wybrany na członka komisji
 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

4. Konkurs trwa od września 2015 do maja 2016 roku.

5. Zestawienie wyników prowadzą pedagodzy szkolni. Dane prezentowane są na tablicy ogłoszeń oraz podczas apeli ogólnoszkolnych. Wyniki na zakończenie I i II semestru prezentowane są także na stronie internetowej szkoły. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu będzie ogłaszane do 15- go każdego miesiąca.

7. Frekwencja klasowa oraz indywidualna uczniów obliczana jest po zakończeniu każdego miesiąca nauki do części dziesiętnych zgodnie z regułą matematyczną.

Do frekwencji wlicza się godziny nieobecne usprawiedliwione i nieobecne nieusprawiedliwione (nie później niż do dziesiątego każdego następnego miesiąca). Po tym terminie pedagog wg. wydruku dziennika elektronicznego Librus dokona podsumowania wyników.

8. Punktacja miesięczna- za każdy % frekwencji klasy przyznany jest odpowiednio 1 pkt. np. 89,00 % to 89 pkt+ 10 pkt+ punkty za ilość uczniów ,, 100%”

 • 15 punktów – frekwencja powyżej 93%
 • 10 punktów – frekwencja od 87% do 93%
 • 5 punktów – frekwencja od 80% do 86%
 • 0 punktów – frekwencja poniżej 80%

Frekwencja podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Za każdego ucznia ze 100 % frekwencją w danym miesiącu klasa otrzymuje dodatkowy
1 punkt. W sytuacji, kiedy co najmniej dwie klasy osiągną tę samą liczbę punktów ( za średnią miesięczna frekwencję + 100% uczniów), wygrywa ta klasa która ma wyższą średnią frekwencję klasową w danym miesiącu.

10. Nagrodę mogą uzyskać tylko te klasy, które będą miały łączną frekwencję powyżej 90%.

11. Z konkursu wykluczone będą klasy z frekwencją poniżej 80%.

12. Rodzice ucznia ze 100% roczną frekwencją otrzymują od dyrekcji szkoły list gratulacyjny.

13. Nagrody indywidualne na zakończenie I semestru ( duża czekolada) i całego roku szkolnego( duża czekolada + dyplom) otrzymają wszyscy uczniowie, którzy nie opuścili żadnej godziny (stuprocentowa frekwencja).

14. Nagrody ufundowane będą z Funduszu Rady Rodziców.

 

15.  Ogłoszenie wyników nastąpi:

 • dla klas IV technikum – 15.04.2016 roku
 • dla pozostałych klas  – 15.06.2016 roku

 

   Nagrody

 

1. Nagrodę indywidualną w postaci jednodniowej bezpłatnej wycieczki otrzymują wszyscy uczniowie, którzy mają stuprocentową frekwencję roczną oraz bardzo wysoką ponad  90 %.

2. Na koniec I-ego semestru klasa z najwyższą średnią frekwencją ponad 90%
( z dodatkowymi punktami za 100% uczniów) otrzymuje nagrodę w postaci bezpłatnego wyjścia do wskazanego przez wychowawcę miejsca na terenie miasta (np. kino, pizzeria, basen itp.).

3. Klasa z najwyższą średnią roczną frekwencją powyżej 90% ( z dodatkowymi punktami za każdego ucznia ze 100% frekwencją w każdym miesiącu) otrzymuje nagrodę w postaci bezpłatnej jednodniowej wycieczki. Jest to jeden wspólny wyjazd z uczniami ze 100% frekwencją i ponad 90%. Termin wyjazdu do uzgodnienia. 

4. Za zajęcie II i III miejsca klasom odpowiednio przyznane zostaną następujące nagrody:

 • II miejsce – kino lub wyjście do pizzerii
 • III miejsce – kino lub wyjście do pizzerii

5. Klasa z najwyższą średnią miesięczną frekwencją oraz dodatkowymi punktami za ,,100%” uczniów  otrzymuje nagrodę w postaci słodyczy.

6. Uczeń, który uzyskał miesięczną 100% frekwencję ma prawo do wolnego dnia od otrzymania ocen(y) niedostatecznej z odpowiedzi ustnych na zajęciach lekcyjnych
w kolejnym miesiącu. Uczeń wraz z pedagogiem szkolnym ustala dzień wolny od ocen(y) niedostatecznej z odpowiedzi ustnych. Listę uczniów i dni wolne przygotowuje i prezentuje pedagog szkolny ( w gablocie z wynikami konkursu oraz w pokoju nauczycielskim). Ustalone dla ucznia dni wolne od oceny niedostatecznej nie podlegają zmianie.


Wtorek, 31 Marca 2020
imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon


Poprzednia galeria
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Tablica ogłoszeń
Ostatnio
4,201,705 unikalne wizyty

od 2007, M.Juszczak, A.Wyskwar
Si-fusion. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.