O Szkole
Wydarzenia i Informacje
Bez kuchni ani rusz
Fryzjerstwo - Szkolenia
Fryzjerstwo na wesoło
Informacje o Przetargach
Koło krwiodawstwa
Praktyki zagraniczne
Świat Sportu
Szkolne Koło CARITAS
Szkolne koło PTTK
Technik Informatyk
Wiadomości z biblioteki
Z życia szkoły
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 


 

Analiza wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:


Formularze zgłoszenia na KKZ znajdziesz w Pobieralni w kategorii Inne Dokumenty lub wybierając poniższy link:

 

Zmiany obowiązujące od 1 września 2012 roku
wprowadzone przez reformę szkolnictwa zawodowego

 

LP

Nowa forma kształcenia dorosłych- kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)

Dawne
technikum uzupełniające
dla dorosłych

1

Podczas zajęć realizowane są TYLKO przedmioty zawodowe

Podczas zajęć realizowane są przedmioty zawodowe i ogólnokształcące.

2

Podział programu nauczania kształcenia w zawodzie na tzw. kwalifikacje (do trzech kwalifikacji)

Brak podziału programu nauczania. Trzeba było opanować cały program

3

Egzamin potwierdzający każdą kwalifikację można zdawać oddzielnie i niezależnie od siebie, na egzaminie zewnętrznym

Egzamin zewnętrzny obejmował cały materiał nauczania

4

By uzyskać tytuł technika w innym zawodzie trzeba uzupełnić tylko te kwalifikacje, których jeszcze nie zdobyliśmy

Cały program nauczania trzeba było zaliczyć jeszcze raz.

5

Aby zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu, nie jest konieczne ukończenie szkoły średniej, a jedynie zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Była konieczność ukończenia szkoły średniej aby można było przystąpić do egzaminów zawodowych i zdobyć upragnione uprawnienia, albo ukończyć odpowiednią zasadniczą szkołę zawodową.

6

Aby zdobyć tytuł technika w danym zawodzie, trzeba zdać egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyróżnione w danym zawodzie (maksymalnie 3) i ukończyć szkołę średnią (w dowolnej kolejności).

Do egzaminu zewnętrznego można było przystąpić po skończeniu szkoły średniej

7

Mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie, jedynym ograniczeniem jest ukończenie 18 lat.

Mogły uczestniczyć tylko osoby, które kształciły się w zasadniczej szkole zawodowej w tym samym zawodzie i miały ukończone 18 lat.

8

Aby zdobyć tytuł technika mając skończoną zasadniczą szkołę zawodową w tym samym zawodzie, uzupełniamy tylko brakujące kwalifikacje oraz drugą i trzecią klasę liceum dla dorosłych.

Trzeba było zaliczyć cały program technikum.

 

 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)  to nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość zdobycia nowych kwalifikacji niezależnie od posiadanego wykształcenia.

 • W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie ; jedynym wymogiem  jest ukończenie 18 roku życia.
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego w Garwolinie.
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej lub stacjonarnej w systemie wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników.
 • Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach i semestrach.

 

 

 

Pełna oferta  BEZPŁATNYCH  Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Pełna oferta w formacie *.pdf

Symbol
kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji
(zawód)

Przewidywany terminu uruchomienia

Pobierz
ulotkę
(*.PDF)
A.23

Projektowanie fryzur
(technik usług fryzjerskich)

Wrzesień 2017r.

A.19

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
(technik usług fryzjerskich

Wrzesień 2017r.

T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych (cukiernik)  Wrzesień 2017r.

T.6

Sporządzanie potraw i napojów
(technik żywienia i usług gastronomicznych)

Wrzesień 2017r.

T.9 Wykonywanie usług kelnerskich (technik kelner) Wrzesień 2017r.
T.10 Organizacja usług gastronomicznych (technik kelner) Wrzesień 2017r.
T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
(technik żywienia i usług gastronomicznych)

Wrzesień 2017r.

M.18

Diagnozowanie oraz naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
(technik pojazdów samochodowych)

Wrzesień 2017r.

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
(technik pojazdów samochodowych)

Wrzesień 2017r.

M.12

Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
(technik pojazdów samochodowych)

Wrzesień 2017r.

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających (operator obrabiarek skrawających) Wrzesień 2017r.
M.44 Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (technik mechanik) Wrezsień 2017r.
M.45 Diagnozowanie i naprawa motocykli (mechanik motocyklowy) wrzesień 2017r.
E.7

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
(technik elektryk)

Wrzesień 2017r.

E.8

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
(technik elektryk)

Wrzesień 2017r.

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
(technik elektryk)

Wrzesień 2017r.

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
(technik budownictwa)

Wrzesień 2017r.

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
(technik budownictwa)

Wrzesień 2017r.

B.18

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
(technik budownictwa)

Wrzesień 2017r.

E.12

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
(technik informatyk)

Wrzesień 2017r.

E.13

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
(technik informatyk)

Wrzesień 2017r.

E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
(technik informatyk)

Wrzesień 2017r.

 


DOKUMENTY:

Warunkiem przyjęcia na KKZ jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:

 1. Wypełniony kwestionariusz
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie ,
 3. Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły,
 4. Ksero dowodu osobistego,
 5. 2 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 6. Komplet dokumentów należy dostarczyć w koszulce.

 

Nauka na kursie (dawne technikum dla dorosłych) jest bezpłatna.
Jedyne koszty, to 70 zł wpisowego (po uruchomieniu kursu) i opłata na Radę Rodziców (50 zł/na semestr).

 

O przyjęciu do szkoły decyduje pełen komplet dokumentów oraz kolejność zgłoszenia

 

Absolwenci uzyskują:

 • Zaswiadczenie ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji
 • Dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia

 

Wszystkie nasze KKZ są BEZPŁATNE!!!, wydajemy również bezpłatnie zaświadczenie do różnych instytucji takich jak: ZUS, KRUS, MOPS, MOPR itp.

 

Przyjdź do nas i podejmij naukę - na pewno będziesz zadowolony
a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystasz w praktyce

 
Wtorek, 31 Marca 2020
imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon


Poprzednia galeria
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Tablica ogłoszeń
Ostatnio
4,201,415 unikalne wizyty

od 2007, M.Juszczak, A.Wyskwar
Si-fusion. Vse pravice pridržane. Powered by PHP-fusion. Designed by Si-Fusion.